Понеділок, 20.05.2019, 22:09

Вітаю Вас Гість

Купити машину


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2013 » Квітень » 19 » Технічне обслуговування кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів
22:45
Технічне обслуговування кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів

Технічне обслуговування кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів
Технічне обслуговування механізмів і систем двигуна начина ¬ ється з його контрольного огляду, полягає у виявленні його комплектності, підтікання масла, палива і охолоджуючої рідини, перевірці його кріплення і при необхідності підтяжки болтів і гайок його кріплення, а також кріплення піддону картера.
Контрольний огляд дозволяє виявити очевидні дефекти двига ¬ теля і визна-лити необхідність у його технічному обслуговуванні або ремонті.
Щоб виявити технічний стан двигуна, проводять загальне його діагности-вання за діагностичним параметрами без виявлення конкретної несправності. Та-кими параметрами є витрата топ ¬ лива і масла (чад), тиск масла.
Витрата палива визначається методами ходових і стендових випробу ¬ бувань, а також на підставі щоденного його обліку та порівняння з нормативами.
Чад масла визначається за його фактичною витратою і для мало зношеного двигуна може становити 0,5-1,0% витрати палива. Підвищений чад масла супро-ждается помітним димленням на випуску [З].
Тиск масла при малій частоті обертання колінчастого валу нижче 0,04-0,05 МПа для карбюраторного двигуна і нижче 0,1 МПа для дизельного двигуна вказує на його несправність [З].
Основними ознаками несправності кривошипно-шатунного механізму є-ються: зменшення тиску наприкінці такту стиснення (ком ¬ пресу) в циліндрах; поява шумів і стукотів при роботі двигуна;
прорив газів у картер, збільшення витрати масла; розрідження масла в картері (через проникнення туди парів робочої суміші при тактах стиснення); надходження масла в ка-міру згоряння і потрапляння його на свічки запалювання, чому на електродах утворюється нагар і погіршується іскроутворення. У результаті знижується потужність двигуна, підвищується витрата палива і вміст СО у вихлопних газах.
Несправностями газорозподільного механізму є з ¬ ніс штовхачів і направляючих втулок, тарілок клапанів і їх гнізд, шестерень і кулачків розподіли-тельного валу, а також порушення зазорів між стрижнями клапанів і штовхачами або шкарпетками коро ¬ мисел.
До відмов газорозподільного механізму відносяться поломка і втрата пружно-сті клапанних пружин, поломка зубів розподільник ¬ ної шестерні.
Діагностування кривошипно-шатунного і газорозподільник ¬ ного механізмів проводиться на посту Д-2 при виявленні знижених тягових якостей автомобіля, що діагностується на стенді тягово-економічних якостей.
Найбільш доступні в умовах АТП наступні методи діагности ¬ вання двига-теля на посту Д-2: визначення тиску наприкінці такту стиснення (компресії), визначення розрідження у впускному трубопро ¬ воді, витоку стисненого повітря з надпоршневому про-стору.
 

Рис. Компрессометри
Компресія служить показником герметичності і характеризує стан цилінд-дров, поршнів, кілець і клапанів. Для виміру ком ¬ депресії використовують Компрессометри-манометри (мал. 4.2) з фіксую ¬ емой стрілкою, зі шкалою для карбюраторних двигунів до 1,5 М Па і дизельних до 10 М Па і Компресометр з самописцем - компрессографи
Компресію карбюраторного двигуна перевіряють при вивернутих свічках біля про-грітися до температури 70-80'С двигуна і повністю відкритих повітряної і дросель-ної заслонках. Встановивши гумовий наконечник 1 компрессометра в отвір свічки перевіряється циліндра провертають стартером колінчастий вал дви ¬ гунів на 10-15 обертів і записують показання манометра 2. Ком ¬ пресів для технічно справного двигуна повинна становити 0,74-0,80 МПа. Гранично допустиме значення компресії 0,65 Мпа.
Перевірку виконують 2-3 рази для кожного циліндра. Різниця в поки ¬ заніях між циліндрами не повинна бути більше 0,07-0,1 МПа [З].
Для виявлення причини несправності в отвір для свічки заливають (20 +5) см свіжого масла для двигуна і повторюють провер ¬ ку. Збільшення показань компресо-метра вказує на витік повітря через поршневі кільця. Якщо свідчення не змінять-ються, то можлива нещільна посадка клапанів або підгоряння крайок тарілок клапанів або їх сідел.
Компресію в дизельному двигуні заміряють на працюючому (з частотою обертання-ня 450-500 об / хв) і прогрітому (до температури 70-80 ° С) двигуні. Компресометр встановлюють замість форсунки перевіряється циліндра. У справного двигуна ком-преса повинна бути не нижче 2-2,6 МПа, а різниця тиску між циліндрами не повинні-на перевищувати 0,2 МПа.
 

Рис. . Прилад К-69М
Для визначення витоку стисненого повітря з надпоршневому про ¬ стору примі-няют прилад К-69М. Повітря в циліндри прогрітого двигуна подають або через редук-тор 1 приладу, або безпосередньо з магістралі по шлангу 4 в циліндр 7 через шту-цер 6, ввернути в отвір для свічки або форсунки, до якого присо ¬ единящей шланг 3 за допомогою швидкозйомною муфти 5 .
 У першому випадку перевіряють витік повітря або падіння тиску через не щільно-стей в кожному циліндрі двигуна. Для цього рукояткою редуктора 1 прилад налаштовують так, щоб при повністю закритому клапані муфти 5 стрілка манометра знаходилась про-тив нульового розподілу, що відповідає тиску 0,16 М Па, а при повністю відкритому клапані і витоку повітря в атмосферу - проти розподілу 100%.
Відносну нещільність циліндропоршневої групи проверя ¬ ють при установці поршня перевіряється циліндра в двох положеннях:
на початку і наприкінці такту стиснення. Поршень від руху під тиском стиснутого віз-духу фіксують, включаючи передачу в коробці передач авто ¬ мобіля.
Такт стиснення визначається свистком-сигналізатором, що вставляються в отвір све-чи (форсунки).
Стан поршневих кілець і клапанів оцінюють за показниками манометра 2 при положенні поршня у в.м.т., а стан циліндра (знос циліндра по висоті) - за показаннями манометра при положенні поршня на початку і наприкінці такту стиснення і по-різному-сти цих показань .
Отримані дані порівнюють із значеннями, при яких далечінь ¬ Нейш експлуатація двигуна неприпустима. Гранично допустимі значення витоку повітря для двигунів з різними діаметрами циліндрів вказані в інструкції приладу.
Щоб визначити місце витоку (несправність), повітря під тиском 0,45-06 МПа подають з магістралі по шлангу 4 в циліндри двигуна.
Поршень при цьому встановлюють наприкінці такту стиснення у верхній мертвій точці.
Місце прориву повітря через нещільність визначають прослуховуючи ¬ ням при по-мощі фонендоскопа.
Витік повітря через клапани двигуна виявляється візуально по коливанню пушинок індикатора, що вставляється в отвір свічки (форсунки) одного з сусідніх ци-ліндрів, де відкриті в даному положенні клапани.
Витік повітря через поршневі кільця визначається тільки про ¬ слушіваніем при положенні поршня в н.м.т. в зоні мінімального зносу циліндрів. Витік через прокладку головки циліндрів вияв ¬ мується по бульбашок в горловині радіатора або в площині роз'єму.
Кріпильні роботи при ТО-2 проводяться додатково до кріплення ¬ вим робіт, виконуваних при ТО-1. При цьому вони включають кон ¬ троль і кріплення головки до блоку циліндрів підтягуванням гайок динамометричним ключем. Момент і послідовність затяжки встановлюються заводами-виробниками. Чавунну головку цилінд ¬ дров кріплять в гарячому стані, а голівку циліндрів з алюмінієвого ¬ вого сплаву - в холодному, що пояснюється неоднаковим коефіцієн ¬ ентом лінійного розширення матеріалу болтів і шпильок (сталь) і головки (алюмінієвий сплав). Затяжку виконують від центру до країв по діагоналі.
Регулювальні роботи є завершальними. При виявленні стукоту в газо-розподільчому. Механізмі перевіряють і регулюють / см. рис. 4.4) теплові зазори між горцями стрижнів клапанів і толку ¬ телямі або носиками коромисел (при верхньому розташуванні клапанів. Зазори перевіряють пластинчастим. Дулом 1 при повністю закритих клапанах при необхідності регу ¬ лируют на холодному двигуні. Регу ¬ ліровку зазорів в клапанах виконан ¬ няют, починаючи з першого циліндра, в послідовності, соответству ¬ ющей порядку роботи циліндрів двигуна. Зазор змінюють до нуж ¬ ної величини, обертаючи регулювальний гвинт штовхача або гвинт 3 коромисла 1, опустивши контргайку 2. Зазор повинен відповідати заводським даним. Наприклад, для двигунів ЗАЗ- 53, ЗІЛ-130, ЯМЗ-236 зазор повинен бути рівний 0,25-0,30 мм.
 
Рис. Перевірка і регулювання теплового зазору

Для установки поршня першого циліндра в в.м.т. при такті стиснення використовують ус-тановочние мітки двигуна.
[Subaru]
2013’ SUBARU FORESTER NEW 255 776 грн. (0)
[Suzuki]
2004’ SUZUKI GRAND VITARA 103 909 грн. (0)
[Mercedes]
1983’ MERCEDES S 380 W126 30 000 грн. (0)Категорія: Автомобіль | Переглядів: 476 | Додав: FreeDOM | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright //kupyty-mashynu.at.ua © 2019 | Конструктор сайтів - uCoz